På dine præmisser - om borgernes sundhedsvæsen
og vores sundhedsvæsen

En af årsagerne til at, jeg blev motiveret for at etablere Viamedica som et selvstændigt rådgivningsfirma, skal findes i, at jeg gennem flere års ansættelse i sundhedssystemet, har erfaret, at patienter, der er godt informerede og  klædt på at håndtere et alvorligt sygdomsforløb  ofte føler sig mere trygge og har flere ressourcer til at stå det igennem, end dem, der lider under mangel på samme.  Hvis disse patienter så samtidig har den fornødne støtte i form af mennesker omkring dem, der kan bidrage med at vise vej og skabe overblik, så er det som oftest også dem, der oplever de bedste behandlingsresultater og de færreste fejl.  Min oplevelse er  også, at den menneskelige støtte til at vise patienter vejen og skabe overblik kan være en svær opgave at løfte for de pårørende, der samtidig med de selv er bekymrede for deres kære også skal tage sig af hjemmefronten og mange andre praktiske gøremål. Og det vil jeg gerne være med til at  rette op på.

Derfor  var det også til stor glæde, at jeg erfarede, at Danske Regioner på deres generalforsamling den 23. April 2015 offentliggjorde planen for Borgernes Sundhedsvæsen – Vores sundhedsvæsen. Planen indeholder 33 konkrete indsatser, der blandt andet handler om, at der skal være bedre kommunikation i behandlingsforløbet, at der skal ske inddragelse af pårørende og frivillige,  være bedre overblik over forløb samt en gennemgående behandlingsansvarlig læge.  Lige vand på min mølle!

Planen har bl.a. fået sin udformning på baggrund af en række borgermøder rundt om i regionerne, hvor de enkelte borgeres svar på spørgsmålet: ”hvad er vigtigt for dig i dit møde med sundhedsvæsenet” har dannet udgangspunkt for dialog om tilrettelæggelse af behandling og organisering af sundhedsvæsenet.  Og netop det, at det er borgernes oplevelse af deres sundhedsvæsen, der spiller  den største rolle, er både Danske Regioner, Danske Patienter, Praktiserende Læger Organisation, Dansk Sygeplejeråd og en række andre organisationer enige om. Og på den baggrund har disse organisationer så udarbejdet en fælles erklæring om ”Borgernes Sundhedsvæsen – vores sundhedsvæsen”, der nu er offentliggjort .

Centrale elementer i den fælles erklæring er, at borgere skal opleve helhed og sammenhæng. Borgerne er netop kommet med ønsker til et mere borgercentreret sundhedsvæsen på borgermøder i regionerne. Vigtigste budskaber fra borgerne er, at de vil være med til at planlægge deres eget forløb, de vil have et overblik over, hvad der skal ske, de ønsker en behandlingsansvarlig læge, privatliv når de er indlagt og mulighed for, at pårørende eller frivillige kan spille en central rolle, hvis der er brug for det. Borgermøderne har styrket forståelsen for, at borgernes stemme skal være tydeligere i sundhedsvæsenet.

I forbindelse med offentliggørelsen udtalte regionernes formand Bent Hansen, at  ”Vi skal tænke, at sundhedsvæsenet er på besøg i borgernes liv og ikke omvendt. Patienten er ekspert på sit eget helbred og liv, og den viden skal vi være langt bedre til at bruge. Erfaringer viser, at fokus på inddragelse, kommunikation og sammenhængende forløb, rent faktisk også giver bedre behandlinger”

Danske Regioner lægger dermed også i denne historiske erklæring op til en kulturændring i retning af et mere imødekommende og rummeligt sundhedsvæsen.

I det meste af min karriere har jeg været i tæt kontakt med såvel sundhedsvæsenet og sundhedspersonale som en lang række forskellige patientgrupper.  Gennem årene har jeg erfaret,  at vi i Danmark har et meget dedikeret og ansvarsbevidst sundhedsvæsen, der i mange henseender fungerer godt, effektivt og til stor tilfredshed for patienterne. Jeg har også erfaret at min og andres positive oplevelse af sundhedssystemet langt hen af vejen er båret af, at vi er heldige at have et sundhedspersonale, der grundlæggende og i højere grad en nogen andre erhverv, er drevet af et ”kald” om at være noget for andre og gøre en forskel, og som hver dag går på arbejde for at ”redde liv”.

Gennem de år, hvor jeg har været leder for en administrativ enhed i sundhedsvæsenet, har jeg på den anden side også erfaret, at sundhedssystemet mange steder også er præget af en til tider meget høj grad af organisatorisk kompleksitet,  der forsinker beslutningsprocesserne samt, at komplicerede registrerings- og dokumentationskrav gør arbejdsvilkårene vanskelige for sundhedspersonalet. Gennem samtaler med læger og sygeplejersker har jeg derfor også oplevet, hvordan disse vilkår kan  gøre det svært at opretholde motivationen og arbejdsglæden.

Den nye erklæring ”Borgernes sundhedsvæsen- vores sundhedsvæsen” er et kærkommet og ligeså  velkomment skridt i den rigtige retning mod et  mere inddragende sundhedsvæsen, og jeg tvivler ikke på, at de læger og sygeplejersker, der hver dag er i tæt kontakt med patienter, der er alvorligt syge, også har et stort ønske om at være inddragende og kommunikerende.

Samtidig  har jeg også i patientvejledningen oplevet , at alvorligt syge patienter og pårørendes usikkerhed kan være meget tids- og ressourcekrævende for sundhedspersonalet, og jeg kan derfor også være bekymret for, om sygehusene i en tid, hvor de for eksempel bare i Region Midtjylland står overfor at skulle spare næste 700 mio. kr. I 2015 , har de fornødne ressourcer til at iværksætte og følge denne kulturforandring til dørs?.

VIAMEDICA er et selvstændigt rådgivningsfirma, der bistår patienter med at finde vej i sundhedssystemet og som støtter patienter og pårørende i kommunikationen med sundhedspersonalet. VIAMEDICAs intention er derfor at være en medspiller og en ekstra ressource i patientforløbene, som skal støtte borgerne i at finde de nødvendige redskaber til at håndtere deres sygdom og hjælpe dem med at spille en aktiv rolle i deres behandlingsforløb.  Således kan Viamedicas indsats være med til at lette noget af arbejdet og i sidste ende frigøre vigtige ressourcer for sundhedspersonalet.

 VIAMEDICA ønske er derfor også at være med til at sætte kursen og arbejde i samme retning som sygehusene mod et sundhedsvæsen, hvor patienter oplever, at de har mulighed for at overskue og forstå deres forløb, tage aktiv del i beslutninger samt i sidste ende opnå den bedste effekt af behandlingen.

Læs Erklæringen om Borgernes Sundhedsvæsen – Vores Sundhedsvæsen

 

 

 

 

 

VIAMEDICA

Når sygdom rammer på arbejdspladsen, tilbyder VIAMEDICA  kompetent og empatisk rådgivning.

Vi hjælper med at frigøre ressourcer og begrænse udgifter til sygefravær. Så arbejdspladsen sparer penge.

KONTAKT OS

Adresse: Sct. Mathiasgade 66a, 1. th., 8800 Viborg

Telefon: +45 60 22 37 13

Email: mhj@viamedica.dk

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om VIAMEDICA er du meget velkommen til at kontakte os.

DE SOCIALE MEDIER