Værd at vide om udredningsretten

Hvis du er henvist til udredning på et offentligt sygehus, skal sygehuset, hvis det er fagligt muligt, have udredt dig, det vil sige besluttet hvilken behandling, du skal tilbydes eller have afkræftet mistanken om sygdom inden for én måned (30 dage), efter du er henvist. Hvis sygehuset ikke selv kan udrede dig inden for én måned, skal det forsøge at få dig udredt inden 1 måned på andre offentlige eller private sygehuse og klinikker.

Hvis du i perioden indtil den 1. september 2015 er henvist til udredning på sygehus for en formodet psykiatrisk lidelse, er fristen to måneder.

 

For patienter med visse livstruende kræft- og hjertesygdomme gælder desuden regler om maksimale ventetider for livstruende sygdomme

 

Hvis det ikke er muligt at udrede dig inden for fristen, skal sygehuset inden for samme tidsfrist udarbejde en plan for det videre udredningsforløb. Udredningsplanen skal redegøre for de kommende undersøgelser, som det forventes, at du skal gennemgå.

 

Behandlingsfrist

Er du henvist til behandling efter, at du er udredt, har du i nogle tilfælde ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg og komme på et privathospital, hvis regionen ikke kan tilbyde dig behandlingen inden for nogle bestemte frister.

 

Kontakt Viamedica hvis du vil vide mere og evt. have undersøgt muligheden for at blive behandlet på privathospital.

VIAMEDICA

Når sygdom rammer på arbejdspladsen, tilbyder VIAMEDICA  kompetent og empatisk rådgivning.

Vi hjælper med at frigøre ressourcer og begrænse udgifter til sygefravær. Så arbejdspladsen sparer penge.

KONTAKT OS

Adresse: Sct. Mathiasgade 66a, 1. th., 8800 Viborg

Telefon: +45 60 22 37 13

Email: mhj@viamedica.dk

 

Har du spørgsmål eller ønsker du at høre mere om VIAMEDICA er du meget velkommen til at kontakte os.

DE SOCIALE MEDIER